Порівняйте заголовок властивостей

порівняти
Можна порівняти лише 4 властивості, будь-яка нова властивість замінить першу із порівняння.