Paghambingin ang Pamagat ng Properties

Ihambing
Maaari mo lamang ihambing ang 4 na mga katangian, ang anumang bagong pag-aari na idinagdag ay papalitan ang una mula sa paghahambing.
en