راځئ چې تاسو سره ستاسو د خوب ملکیت موندلو کې مرسته وکړو

=