Мөрөөдлийн үл хөдлөх хөрөнгөө олоход тань тусалъя

=